Projekt Aging » Odkrywamy » Kobiety z otyłością w ciąży a ryzyko powikłań

Kobiety z otyłością w ciąży a ryzyko powikłań

kobiety z otyłością w ciąży
Przyrost masy ciała podczas ciąży to ważny aspekt zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Dotychczasowe zalecenia medyczne wskazywały, że kobiety w ciąży z nadwagą lub otyłością powinny kontrolować swoją wagę, ale do niedawna nie było jasności, ile dokładnie kilogramów mogą przytyć bez ryzyka powikłań. Szwedzcy naukowcy z Instytutu Karolińska postanowili ponownie zbadać tę kwestię, prezentując nowe spojrzenie na wysokość wagi w ciąży. Ich badania mogą przyczynić się do zmiany obowiązujących zaleceń, co stanowi istotny krok w poprawie opieki nad przyszłymi matkami.

Obecne zalecenia dotyczące przyrostu masy ciała

Aktualnie obowiązujące wytyczne sugerują, że kobiety otyłe (ze wskaźnikiem wagi BMI powyżej 30 pkt) powinny w trakcie ciąży przybrać na wadze od 5 do 9 kilogramów. Natomiast te z mniejszą nadwagą, z BMI poniżej 30 pkt, zaleca się przyrost masy od 11,5 do 16 kilogramów. Takie rekomendacje mają na celu zminimalizowanie ryzyka powikłań zarówno dla matki, jak i rozwijającego się dziecka, uwzględniając jednocześnie potrzeby żywieniowe płodu i stan zdrowia matki.

Nowe badania dotyczące zarządzania wagą w ciąży

Metodologia najnowszych badań przeprowadzonych przez zespół z Instytutu Karolińska opierała się na analizie danych zdrowotnych 15 760 otyłych kobiet, które uczestniczyły w badaniu Stockholm-Gotland Cohort Study, przeprowadzonym w latach 2008-2015. Wśród badanych:

  • 11 667 kobiet miało otyłość pierwszego stopnia (BMI między 31 a 35 pkt).
  • 3 160 kobiet zakwalifikowano do kategorii otyłości drugiego stopnia (BMI od 35 do 40 pkt).
  • 933 uczestniczki miały otyłość trzeciego stopnia, z BMI przekraczającym 40 pkt.

Wyniki badania opublikowane na łamach pisma Lancet, wskazują, że bezpieczniejsze może być zalecenie mniejszego przyrostu wagi niż dotychczas sądzono. Odkryto bowiem, że kobiety otyłe, które przytyły mniej niż 5 kg, nie miały wyższego ryzyka powikłań ciążowych. Co więcej, naukowcy zauważyli, że w przypadku kobiet z bardzo wysokim wskaźnikiem BMI (powyżej 40 pkt), brak przyrostu masy ciała lub jego minimalny wzrost mógł przynieść korzyści zdrowotne zarówno dla nich, jak i ich dzieci.

Ryzyko powikłań u otyłych kobiet ciężarnych

Ograniczenie przyrostu masy ciała u kobiet otyłych do 5 kg okazało się zmniejszać ryzyko powikłań takich jak cukrzyca ciążowa, nadciśnienie i preeklampsja (stan przedrzucawkowy, spowodowanym nieprawidłowym przepływem krwi w łożysku, powodującym nadciśnienie u kobiety i niedotlenienie płodu), a także ryzyko przedwczesnego porodu i nadmiernej masy ciała u noworodków. Badanie to otwiera drogę do rewizji i potencjalnej modyfikacji międzynarodowych wytycznych dotyczących zarządzania wagą w ciąży dla kobiet otyłych, podkreślając potrzebę indywidualnego podejścia do każdej ciężarnej.

Specyficzne zalecenia dla różnych stopni otyłości

W zależności od stopnia otyłości, zalecenia dotyczące zarządzania wagą w ciąży mogą się różnić. Dla kobiet z otyłością pierwszego stopnia (BMI od 31 do 35) zaleca się utrzymanie przyrostu wagi na poziomie nie przekraczającym 5 kg. W przypadku otyłości drugiego stopnia (BMI od 35 do 40), podejście może być podobne, ale konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka, aby szybko reagować na ewentualne komplikacje.

Natomiast dla kobiet z otyłością trzeciego stopnia (BMI powyżej 40), najnowsze badania sugerują, że optymalny może być brak przybierania na wadze lub jej minimalny przyrost. Taka polityka opiera się na obserwacjach, które wykazały, że w tej grupie ryzyko powikłań ciążowych nie zwiększa się, a nawet może zmniejszyć, gdy kobieta nie przybiera na wadze.

Każda zalecana strategia powinna być jednak dostosowana indywidualnie, uwzględniając zarówno stan zdrowia matki, jak i specyfikę jej ciąży. Regularne konsultacje z lekarzem prowadzącym ciążę oraz dietetykiem mogą pomóc w ustaleniu najbezpieczniejszego planu związanego z wagą pacjentki.

Źródła:

  • https://www.termedia.pl/poz/Otyle-kobiety-w-ciazy-a-ryzyko-powiklan-,55864.html
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas