Projekt Aging » Odkrywamy » Nowe dane GUS: kobiety mają trzy razy większe szanse dożyć 90-tki niż mężczyźni

Nowe dane GUS: kobiety mają trzy razy większe szanse dożyć 90-tki niż mężczyźni

kobiety mają 3 razy większe szanse dożycia 90-tki
Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) rzucają nowe światło na dyskusję o długości życia i różnicach płciowych w kontekście śmiertelności i emerytur w Polsce. Z analizy wynika, że kobiety mają aż trzykrotnie większe szanse dożyć 90. roku życia niż ich męscy rówieśnicy, co skłania do przemyśleń na temat obecnego systemu emerytalnego oraz zdrowia publicznego.

Znaczące różnice w długości życia

W każdym tygodniu 2023 roku odnotowano trzy razy więcej zgonów mężczyzn niż kobiet, co wskazuje na głęboko zakorzenione różnice w długości życia między płciami. Mimo iż Polska pozostaje jedynym krajem w Unii Europejskiej ze zróżnicowanym wiekiem emerytalnym dla kobiet i mężczyzn, dane te rzucają nowe światło na tę politykę.

Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat ma średnio 254,3 miesiąca życia przed sobą, podczas gdy mężczyzna w wieku emerytalnym 65 lat, może spodziewać się już tylko średnio 210 miesięcy życia. Te średnie wartości obrazują nie tylko dłuższe życie kobiet, ale również wskazują na potrzebę dalszych badań przyczyn tej dysproporcji.

Analiza śmiertelności według grup wiekowych

Portal Forsal.pl, analizując dane GUS, zauważył, że różnica w śmiertelności między płciami powiększa się wraz z wiekiem. Przykładowo, w grupie wiekowej 20-24 lata zarejestrowano 244 zgony kobiet w porównaniu do 763 zgonów mężczyzn. W przedziale wiekowym 40-44 lata odnotowano 1493 zgony kobiet i aż 4577 mężczyzn, a w grupie 55-59 lat – 4807 kobiet i 11773 mężczyzn.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej zauważalna w wieku emerytalnym. W grupie 60-64 lat, tuż przed emeryturą dla mężczyzn, zmarło 9518 Polek w porównaniu do 19612 Polaków. Z kolei w kategorii 65-69 lat odnotowano 16393 zgony kobiet i 30707 mężczyzn.

Implikacje finansowe różnic w długości życia

Z uwagi na różnice w długości życia, świadczenia emerytalne Polek są znacznie niższe, mimo że nominalnie mogły zgromadzić kapitał porównywalny z mężczyznami (sprawdźcie: jak oszczędzać na emeryturę). W 2023 roku średnia emerytura z ZUS wyniosła 4 103 zł dla mężczyzn i tylko 2 793 zł dla kobiet, co rzuca światło na dyskusję o równości płci również w kontekście finansowym.

Brutalne statystyki dla polskich mężczyzn

Ostatnie statystyki opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) rysują niepokojący obraz sytuacji demograficznej w Polsce. Dane z poszczególnych tygodni 2023 roku wyraźnie pokazują, że polscy mężczyźni umierają znacznie wcześniej niż kobiety, co wskazuje na głębokie różnice w śmiertelności między płciami.

Zwiększone ryzyko śmierci u mężczyzn

Już od najmłodszych lat obserwujemy dysproporcję w liczbie zgonów między chłopcami a dziewczynkami, co jak było to już wspomniane, powiększa się w późniejszym życiu. W grupie wiekowej 15-19 lat, liczba zgonów mężczyzn jest niemal dwukrotnie większa niż kobiet, a w kolejnych dekadach życia różnica ta rośnie. W przedziale wiekowym 40-44 lata, na każdą kobietę, która umiera, przypada prawie trzy mężczyzn. Dane te pokazują, że mężczyźni w Polsce stoją przed znacznym ryzykiem przedwczesnej śmierci.

Przyczyny wysokiej śmiertelności mężczyzn

Jednym z głównych czynników wpływających na te różnice jest fakt, że mężczyźni częściej podejmują się pracy w zawodach zwiększających ryzyko wypadków przy pracy. Statystyki za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wskazują na wysoki wskaźnik wypadków w sektorach takich jak: górnictwo czy gospodarka odpadami, zdominowanych przez mężczyzn.

Kolejnym istotnym czynnikiem są wypadki drogowe, gdzie mężczyźni są sprawcami prawie trzech czwartych wszystkich zdarzeń, w tym zdecydowanej większości wypadków śmiertelnych. Ponadto, problem depresji i samobójstw również dotyka głównie mężczyzn, co podkreśla potrzebę wsparcia psychologicznego dla tej grupy.

Różnice te pokazują, jak ważne jest dostosowanie systemu opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego do realiów demograficznych oraz zwracają uwagę na potrzebę promowania zdrowego stylu życia wśród mężczyzn, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnych zgonów.
W kontekście tych danych, społeczeństwo stoi przed wyzwaniem zrozumienia i adresowania przyczyn różnic w długości życia między płciami.

Źródła:

  • https://www.donald.pl/artykuly/wo36AbYU/gus-kobiety-maja-trzy-razy-wieksze-szanse-dozyc-90-tki-niz-mezczyzni
  • https://forsal.pl/gospodarka/demografia/artykuly/9431261,polscy-mezczyzni-umieraja-mlodo-wypadki-drogowe-dane-gus.html
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas