Projekt Aging » O tym mówimy » Ageizm – co to jest? Czy go doświadczyłyście?

Ageizm – co to jest? Czy go doświadczyłyście?

Ageizm - co to jest? Czy go doświadczyłyście?
Zapewne nie raz słyszałyście o ageizmie, ale czy zastanawiałyście się, czym dokładnie jest ten termin i w jaki sposób dotyka nas, kobiety po 30-stce? W tym artykule przybliżę Wam, czym jest ageizm, jego historyczne korzenie, rodzaje, a także, w jaki sposób ageizm manifestuje się w naszym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy.

Co to jest ageizm?

Ageizm, znany także jako dyskryminacja ze względu na wiek, to zjawisko społeczne polegające na tworzeniu negatywnych stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób w określonym przedziale wiekowym. Najczęściej kojarzony jest z dyskryminacją osób starszych, jednak dotyczy on również młodszych pokoleń.

Charakterystyczną cechą ageizmu jest przekonanie, że pewne cechy, umiejętności lub wartości są inherentnie związane z wiekiem danej osoby. W wyniku tego osoby starsze często są postrzegane jako mniej zdolne, mniej elastyczne w myśleniu lub mniej wartościowe dla społeczeństwa, co jest oczywiście mylne i krzywdzące. Z drugiej strony, młodsze pokolenia mogą być postrzegane jako niedoświadczone, nieodpowiedzialne lub niewystarczająco poważne.

Ageizm ma różne oblicza – może się objawiać poprzez żarty na temat starzenia się, pomijanie starszych osób w decyzjach społecznych i politycznych, czy marginalizowanie ich roli w rodzinie i społeczeństwie. W miejscu pracy może przejawiać się przez niedocenianie kompetencji starszych pracowników lub przypisywanie im zadań poniżej ich kwalifikacji. Z drugiej strony, młodzi pracownicy mogą spotkać się z brakiem zaufania do ich umiejętności i pominięciem przy awansach z powodu „braku doświadczenia”.

Ageizm nie jest tylko problemem indywidualnym. Jest to zjawisko społeczne, które ma swoje korzenie w kulturze i strukturach społecznych. Dlatego ważne jest, aby zwracać na niego uwagę i aktywnie przeciwdziałać jego negatywnym skutkom. To nie tylko kwestia sprawiedliwości i szacunku dla każdego człowieka, ale również klucz do budowania bardziej zintegrowanego i współczującego społeczeństwa, w którym każdy, bez względu na wiek, czuje się doceniony i ważny.

Krótka historia ageizmu

Ageizm, jako termin i koncepcja, został wprowadzony do dyskursu społecznego przez amerykańskiego gerontologa Roberta N. Butlera w 1969 roku. Butler zauważył, jak negatywne stereotypy i dyskryminacja ze względu na wiek wpływają na starsze osoby, szczególnie w kontekście ich zdrowia psychicznego i społecznego dobrostanu. Jego prace wywołały szeroką dyskusję na temat sposobów, w jakie społeczeństwo i instytucje traktują osoby starsze, oraz zwróciły uwagę na potrzebę zmiany tej postawy.

Historia ageizmu jest jednak znacznie starsza i sięga korzeniami różnych kultur i cywilizacji, gdzie starość była postrzegana w rozmaity sposób – od głębokiego szacunku za mądrość i doświadczenie, po marginalizację i stereotypizację. Współczesne zrozumienie ageizmu, jako formy dyskryminacji, kształtowało się stopniowo, zwłaszcza wraz z rozwojem badań nad starzeniem się i prawami człowieka w XX wieku. Z czasem, ageizm zaczął być postrzegany jako poważny problem społeczny, wymagający uwagi i działań na różnych płaszczyznach społeczeństwa.

Jakie są rodzaje ageizmu?

Ageizm jest złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem, które przybiera różne formy. Można go podzielić na trzy główne kategorie:

 • Ageizm indywidualny – jest to osobista postawa, przekonania lub zachowania, które dyskryminują osoby na podstawie ich wieku. Na przykład, gdy ktoś zakłada, że osoba starsza nie jest w stanie nauczyć się nowych technologii, jest to przejaw ageizmu indywidualnego. Takie przekonania mogą prowadzić do niesprawiedliwego traktowania starszych osób w codziennych interakcjach.
 • Ageizm instytucjonalny – odnosi się do polityk, praktyk i struktur instytucjonalnych, które systematycznie dyskryminują osoby na podstawie ich wieku. Przykładem może być brak adekwatnych szkoleń dla pracowników starszego pokolenia w firmie, co utrudnia im rozwój zawodowy i utrzymywanie konkurencyjności na rynku pracy.
 • Ageizm kulturowy – dotyczy norm, wartości i praktyk kulturowych, które promują stereotypy wiekowe i dyskryminację. Na przykład, w kulturze, gdzie młodość jest nadmiernie idealizowana, starsze osoby mogą czuć się marginalizowane i niedoceniane.

Rozumienie tych różnych rodzajów ageizmu pomaga nam lepiej identyfikować i przeciwdziałać jego różnym przejawom w społeczeństwie.

Ageizm w pracy

Ageizm w miejscu pracy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i szkodliwych przejawów dyskryminacji wiekowej. I chyba najczęściej można się z nim spotkać. Oto kilka przykładów, jak ageizm może się manifestować w środowisku zawodowym:

 • Rekrutacja i awans – starsi pracownicy mogą być pomijani w procesach rekrutacyjnych lub awansowych z powodu przekonania, że są mniej produktywni, mniej kreatywni lub mniej skłonni do nauki nowych umiejętności. Tymczasem młodsi pracownicy mogą być uznawani za zbyt niedoświadczonych do objęcia stanowisk kierowniczych.
 • Szkolenia i rozwój – często zdarza się, że starszym pracownikom nie oferuje się możliwości rozwoju zawodowego lub szkoleń, co prowadzi do ich zawodowego zacofania i pogorszenia pozycji na rynku pracy.
 • Stereotypy i uprzedzenia – w miejscu pracy mogą funkcjonować stereotypy dotyczące zdolności starszych pracowników do adaptacji w zmieniającym się środowisku technologicznym lub kreatywności młodszych pracowników.
 • Polityka firmy i kultura organizacyjna – kultura organizacyjna, która faworyzuje młodszych pracowników lub nie uznaje wartości doświadczenia starszych, może przyczyniać się do utrwalania ageizmu.

Aby przeciwdziałać ageizmowi w pracy, konieczne jest promowanie kultury szacunku i doceniania różnorodności wiekowej. Firmy powinny implementować polityki równościowe, które zapobiegają dyskryminacji i promują zrównoważony rozwój zawodowy pracowników w każdym wieku. Przykładem może być organizowanie szkoleń międzypokoleniowych, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń między starszymi a młodszymi pracownikami, tworząc atmosferę wzajemnego szacunku i uczenia się.

Jak radzić sobie z ageizmem?

Radzenie sobie z ageizmem wymaga świadomości i aktywnego zaangażowania. Jakie kroki możemy podjąć, aby przeciwdziałać temu zjawisku? Przede wszystkim:

 • Edukacja i podnoszenie świadomości – ważne jest, aby zrozumieć, czym jest ageizm i jakie są jego konsekwencje. Prowadzenie warsztatów, seminariów i kampanii edukacyjnych może pomóc w podnoszeniu świadomości na temat ageizmu w społeczeństwie.
 • Rozpoznawanie i reagowanie na ageizm – nauczmy się rozpoznawać ageizm w swoim otoczeniu – zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Gdy zauważymy przejawy ageizmu, nie wahajmy się reagować i wyrażać swojego sprzeciwu.
 • Wspieranie polityk równościowych – angażujmy się w działania na rzecz wprowadzenia i egzekwowania polityk równościowych w miejscu pracy i w życiu publicznym. Może to obejmować wsparcie dla przepisów chroniących przed dyskryminacją ze względu na wiek.
 • Budowanie solidarności międzypokoleniowej – współpraca i dialog między różnymi grupami wiekowymi mogą pomóc w przełamywaniu stereotypów i budowaniu wzajemnego zrozumienia.
 • Działania osobiste (to jest bardzo ważne!) – zmieniajmy swoje myślenie i zachowanie. Przeciwdziałajmy stereotypom wiekowym w swoim życiu i otoczeniu, promujmy pozytywne postawy wobec starzenia się.

Ageizm w moim życiu

W mojej karierze zawodowej nie, ale w osobistych doświadczeniach wielokrotnie zetknęłam się z ageizmem. Zauważyłam, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko zakorzenione w naszej kulturze są stereotypy wiekowe. Wiele razy widziałam, jak osoby starsze są traktowane jako mniej kompetentne, mimo że ich doświadczenie i wiedza są nieocenione.

Z drugiej strony, jako kobieta w wieku prawie 40 lat, doświadczam również presji społecznej, by zachować „młody wygląd”. Jest to wyraźny przykład, jak ageizm wpływa na nasze postrzeganie własnej wartości i samopoczucia.

To, co mnie jednak inspiruje, to widok osób w każdym wieku, które przekraczają te ograniczenia i pokazują, że wiek jest tylko liczbą. Widzę wiele przykładów siły, mądrości i odwagi, które przeczą stereotypom wiekowym. Wierzę, że poprzez edukację, świadomość i wzajemne wsparcie, możemy zbudować społeczeństwo, w którym ageizm nie będzie miał miejsca.

Każda z nas, bez względu na wiek, ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Nasze doświadczenia, zarówno osobiste, jak i zawodowe, kształtują nas i dają nam unikalną perspektywę. Jest to coś, co należy celebrować, a nie dyskryminować. Wspólnie możemy pracować na rzecz społeczeństwa, w którym każda kobieta czuje się doceniona, szanowana i pełna siły, niezależnie od liczby lat, jakie ma za sobą.

Ageizm to zjawisko głęboko zakorzenione w naszej kulturze, ale razem możemy je wyeliminować. Pamiętajcie, że każda z nas ma siłę, aby przeciwdziałać dyskryminacji i budować bardziej sprawiedliwy świat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas