Projekt Aging » Odkrywamy » Nowe odkrycia – związek między wysokim BMI kobiet, a depresją

Nowe odkrycia – związek między wysokim BMI kobiet, a depresją

wysokie BMI kobiet, a depresja
W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi wskaźników zdrowotnych na samopoczucie psychiczne ludzi. Badania przeprowadzone przez naukowców z University College Cork rzucają nowe światło na związek między wskaźnikami masy ciała, a stanem zdrowia psychicznego, szczególnie u kobiet. Przeprowadzona analiza dostarcza istotnych wniosków dotyczących zależności między wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI), a objawami depresji.

Analiza danych z badań przeprowadzonych przez naukowców z University College Cork

W ramach badania, zespół naukowców pod kierownictwem dr. Seána Millara przeanalizował dane 1 821 osób w wieku 46-73 lat. Szczególną uwagę zwrócono na ich dobrostan psychiczny oraz wskaźniki masy ciała, w tym BMI i stosunek obwodu pasa do wzrostu. Wyniki zostały ocenione za pomocą testu CES-D, służącego do wstępnego wykrywania objawów związanych z depresją, oraz kwestionariusza Well-Being Index, mierzącego poziom dobrostanu.

Znacząca korelacja między BMI, a objawami depresji

Odkrycia badaczy są alarmujące. Wykazano, że zarówno BMI, jak i stosunek obwodu pasa do wzrostu, są silnie dodatnio skorelowane z wynikami testu CES-D, co wskazuje na większą liczbę objawów depresyjnych. Jednocześnie te same wskaźniki są silnie ujemnie skorelowane z punktacją w kwestionariuszu Well-Being Index, sugerując niższy poziom dobrostanu. Co istotne, zależności te pozostają znaczące nawet po uwzględnieniu czynników demograficznych, stylu życia i chorób.

Wpływ płci na związek między BMI a depresją

Analiza wyraźnie pokazuje, że związek między wysokim BMI, a depresją oraz niższym dobrostanem jest bardziej wyraźny u kobiet. Może to wynikać zarówno z czynników zewnętrznych, takich jak społeczna reakcja na otyłość, jak i wewnętrznych, w tym bólu i chorób związanych z otyłością.

Następstwa dla polityki zdrowotnej

Autorzy badania podkreślają, że ich odkrycia mogą mieć znaczące następstwa dla polityki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście walki z depresją. Sugerują, że kwestie masy ciała populacji powinny być uwzględnione w strategiach prewencyjnych i terapeutycznych. Ponadto, wyniki badania wskazują na potrzebę dalszych badań w celu potwierdzenia tych wniosków i zidentyfikowania mechanizmów łączących nadwagę i depresję.

Konieczność dalszych badań

Chociaż badanie jest przekrojowe i nie może jednoznacznie stwierdzić, czy wysokie BMI jest przyczyną, czy skutkiem objawów depresyjnych, naukowcy są przekonani o niezależności związku między wysokim BMI, a objawami depresji od innych czynników, takich jak:

  • palenie tytoniu;
  • używanie alkoholu;
  • niska aktywność fizyczna;
  • choroby chroniczne.

Dalsze badania są jednak niezbędne, aby potwierdzić te wnioski i lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za obserwowanymi zależnościami.

Odkrycia przedstawione przez naukowców z University College Cork podkreślają złożoność związku między masą ciała, a zdrowiem psychicznym. Wyraźnie wskazują, że wskaźniki takie jak BMI mają istotny wpływ na samopoczucie psychiczne, szczególnie u kobiet. Te wnioski rzucają nowe światło na konieczność integracji strategii walki z otyłością i poprawy dobrostanu psychicznego w polityce zdrowotnej.

Źródła:

  • https://kopalniawiedzy.pl/Wyzsze-BMI-silnie-powiazane-z-objawami-depresji-Szczegolnie-u-kobiet,37015
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas