Projekt Aging » Odkrywamy » Zaskakujące wyniki badania – Francuzi coraz rzadziej uprawiają seks!

Zaskakujące wyniki badania – Francuzi coraz rzadziej uprawiają seks!

Francuzi coraz rzadziej uprawiają seks

W najnowszym badaniu dotyczącym aktywności seksualnej Francuzów ujawniono zaskakujące dane, otóż jedynie 76% dorosłych mieszkańców tego kraju uprawiało seks w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To spadek o 15 punktów procentowych w porównaniu do danych z 2006 roku, co stanowi najniższy wynik od pięćdziesięciu lat!

Spadek aktywności seksualnej Francuzów – dlaczego?

Jednym z głównych czynników, na które wskazują badacze, jest rosnąca konkurencja ze strony urządzeń elektronicznych. Telewizory, gry wideo i media społecznościowe coraz częściej zastępują intymność między partnerami, szczególnie wśród młodszych osób.

Analiza różnic między płciami pokazuje, że seksualnie aktywnych jest 78% mężczyzn i 74% kobiet, co również odnotowuje spadek w porównaniu do poprzednich lat. Co więcej, zaledwie 43% Francuzów przyznaje się do uprawiania seksu raz w tygodniu w 2024 roku, podczas gdy w 2009 roku było to 58%.

Młodzi Francuzi, a seks

Szczególnie niepokojący jest spadek aktywności seksualnej wśród młodych ludzi. Aż 28% osób w wieku od 18 do 24 lat przyznaje, że nie uprawiało seksu w ciągu ostatniego roku. To ogromny wzrost w porównaniu z 5% z 2006 roku. Przyczyny? Wśród młodzieży obserwuje się lęk przed nawiązywaniem relacji, presję związaną z wydajnością seksualną oraz rosnące akceptowanie abstynencji i aseksualności.

Singiel w poszukiwaniu partnera

Dla singli główną barierą w nawiązywaniu kontaktów seksualnych jest „brak atrakcyjnego partnera”. Większość, bo aż 61% mężczyzn przyznaje, że ich problemem jest brak własnej atrakcyjności lub umiejętności znalezienia kogoś, kto miałby ochotę na seks.

Zmiana podejścia do zgody na seks

Innym ważnym czynnikiem jest zmiana podejścia do zgody na stosunek seksualny. Obecnie tylko 52% kobiet w wieku od 18 do 49 lat zgadza się na seks, nawet jeśli nie mają na niego ochoty, w porównaniu do 76% w 1981 roku. Dodatkowo, mniejsza część kobiet przywiązuje wagę do seksualności w swoim życiu niż w 1996 roku. Co ciekawe, 54% dorosłych kobiet i 42% mężczyzn mogłoby żyć w związku czysto platonicznym.

Wpływ urządzeń elektronicznych

Znaczącą rolę w życiu seksualnym Francuzów odgrywa również konkurencja ze strony ekranów. Wśród osób poniżej 35. roku życia w związkach, mieszkających razem:

  • 50% mężczyzn i 42% kobiet przyznało, że zrezygnowało z seksu na rzecz oglądania telewizji;
  • 48% mężczyzn i 19% kobiet – zrezygnowało z seksu na rzecz korzystania z mediów społecznościowych.

Era nadmiernej seksualizacji się zakończyła

Era nadmiernej seksualizacji się zakończyła. François Kraus, dyrektor przeprowadzonego badania, zauważył, że to koniec okresu hiperseksualizacji charakterystycznego dla lat 90. Współcześnie społeczeństwo skłania się ku podejściu, gdzie jakość intymnych doświadczeń przeważa nad ich ilością. Jak stwierdził Kraus, tendencje seksualne zmieniają się z pokolenia na pokolenie, co oznacza, że praktyki powszechne dla jednych, mogą być mniej popularne u ich następców.

Badanie przeprowadzone przez Ifop dla Lelo na reprezentatywnej grupie 1 911 Francuzów pokazuje, że zmiany w zachowaniach seksualnych są złożone i wielowymiarowe. Wskazuje na potrzebę głębszego zrozumienia wpływu nowych technologii, zmieniających się norm społecznych oraz indywidualnych oczekiwań na życie seksualne współczesnych ludzi.

Zmniejsza się również aktywność seksualna Polaków

Zaskakujący trend wzrostowy wśród osób, które całkowicie rezygnują z aktywności seksualnej, ujawnia również badanie Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2023, które rzuca nowe światło na zmiany w zachowaniach seksualnych mieszkańców Polski. Według danych, aż 27% Polaków przyznaje, że nie uprawiało seksu ani razu w ciągu ostatniego roku. To wzrost o 6 punktów procentowych w ciągu ostatnich trzech lat, co sygnalizuje znaczącą zmianę w podejściu do intymności.

Szczególnie niepokojące jest to, że największy odsetek osób nieaktywnych seksualnie znajduje się wśród najmłodszych dorosłych oraz seniorów. Wśród osób w wieku 18-24 lata, aż 45% zadeklarowało brak aktywności seksualnej w ciągu roku, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do roku 2022. Jeszcze bardziej alarmująca jest sytuacja wśród osób powyżej 65. roku życia, gdzie odsetek ten wzrósł do 53%, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego roku i aż o 6 punktów procentowych w porównaniu do 2021 roku.

Grupa wiekowa 35-44 lata najbardziej aktywna seksualnie

W przeciwieństwie do młodych dorosłych i seniorów, grupa wiekowa 35-44 lata wykazuje największą aktywność seksualną. Jednak nawet w tej kategorii odsetek osób deklarujących abstynencję seksualną wynosi 14%, co nadal budzi zaniepokojenie w kontekście ogólnego trendu spadkowego.

Jakie są zatem przyczyny zmian w zachowaniach seksualnych Polaków? Za obserwowanym trendem stoją różne czynniki, takie jak zmęczenie, stres (sprawdźcie: jak dbać o zdrowie psychiczne w wieku dojrzałym?), a także zmieniające się wartości i oczekiwania społeczne dotyczące relacji intymnych. Zmiany te mogą mieć głęboki wpływ na życie seksualne Polaków, zwłaszcza w kontekście rosnącego tempa życia, presji zawodowej i społecznej, jak również dostępności mediów cyfrowych, które mogą odciągać uwagę od relacji międzyludzkich.

Źródła

  • https://www.krone.at/3241872
  • https://oen.pl/ilu-polakow-calkiem-nie-uprawia-seksu-jest-zle-kochamy-sie-coraz-rzadziej/
  • https://www.ifrancja.fr/badanie-francuzi-coraz-rzadziej-uprawiaja-seks/
  • https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow,kategoria.html
1 Komentarz
  1. jak już Francuzi odpuścili sobie seks, to już jest katastrofa, myślę, że dane na Polskę i tak nie są wiarygodne, bo wiele osób nie powiedziało prawdy i ten odsetek abstynentów jest znacznie wyższy, ja z mężem to może raz na 2-3 lata, człowiek jest zmęczony pracą, dziećmi, domem, do tego ciągły sttres itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas