Projekt Aging » Odkrywamy » Jakich chorób najbardziej obawiają się Polacy? Najnowszy raport!

Jakich chorób najbardziej obawiają się Polacy? Najnowszy raport!

Jakich chorób najbardziej obawiają się Polacy
W najnowszym raporcie „Polki i Polacy, a choroby i zdrowie”, przygotowanym przez Ośrodek Badań Socjomedycznych oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPEZ), ujawniono, jakie choroby budzą największy niepokój wśród Polaków. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 805 osób dorosłych w czerwcu 2023 roku rzuca światło na nasze obawy zdrowotne i podejście do prewencji.

Choroby, które najbardziej niepokoją Polaków

Wyniki badania pokazują, że największym źródłem obaw wśród Polek i Polaków jest choroba nowotworowa, z którą łączy się lęk niemal dwóch trzecich naszych rodaków (62%). Obawy te dotyczyły osób w każdej grupie wiekowej, bez względu na miejsce zamieszkania, czy płeć. Kolejne miejsca w rankingu zajmują udar mózgu (51% obaw) oraz choroba Alzheimera (47%), co pokazuje rosnącą świadomość tych schorzeń w społeczeństwie.

Podobny odsetek badanych osób obawia się także zachorowania na:

  • chorobę wieńcową (37%);
  • depresję (36%);
  • cukrzycę (35%);
  • marskość wątroby (30%).

Mniejsze obawy przed chorobami zakaźnymi

Co ciekawe, choroby zakaźne takie jak grypa, COVID-19 oraz zakażenie wirusem HIV budzą zdecydowanie mniejszy niepokój, odpowiednio 20% i 24% obaw. Wskazuje to na percepcję tych chorób jako mniej groźnych dla życia i zdrowia niż choroby przewlekłe czy związane z procesem starzenia.

Obawy związane z konsekwencjami chorób

Polacy najbardziej obawiają się niepełnosprawności spowodowanej chorobą (72%), finansowych konsekwencji leczenia (71%) oraz uzależnienia od innych (67%). Lęk przed przedwczesną śmiercią przyznało 56% badanych, natomiast 50% obawia się samotności spowodowanej chorobą.

Brak działań prewencyjnych

Pomimo obaw, Polacy rzadko podejmują działania, aby zapobiegać chorobom. Tylko połowa respondentów (52%) poddała się badaniom profilaktycznym w ciągu ostatniego roku, chociaż już trzy czwarte badanych (75%) wykonało podstawowe badania krwi. Wyniki te podkreślają potrzebę większej edukacji zdrowotnej i promocji badań profilaktycznych.

Raport „Polki i Polacy, a choroby i zdrowie” jasno wskazuje, że Polacy mają świadomość zagrożeń zdrowotnych, jednak nie przekłada się to na prozdrowotne zachowania i decyzje. Potrzebna jest zatem intensywna edukacja zdrowotna i promocja badań profilaktycznych, aby zwiększyć naszą proaktywność w dbaniu o własne zdrowie. Pełen tekst raportu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu, stanowiąc cenne źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego zdrowiem i prewencją.

Źródła:

  • https://www.pap.pl/aktualnosci/raport-najbardziej-obawiamy-sie-choroby-nowotworowej-najmniej-zakazen
  • https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C100716%2Craport-najbardziej-obawiamy-sie-choroby-nowotworowej-najmniej-zakazen.html
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas