Projekt Aging » Odkrywamy » Nauka sposobem na długowieczność? Wyniki nowych badań

Nauka sposobem na długowieczność? Wyniki nowych badań

nauka sposobem na długowieczność
Naukowcy już od dawna poszukiwali związku między poziomem wykształcenia, a długością życia, zastanawiając się, czy edukacja może być drogą do osiągnięcia długowieczności? Najnowsze badanie, obejmujące 59 krajów i analizujące 10 tysięcy danych z ponad 600 publikacji, przynosi przełomowe wyniki, które potwierdzają to, że nauka może być jednym ze sposobów na dłuższe życie.

Edukacja, a długowieczność – co mówią dane?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że każdy dodatkowy rok nauki obniża ryzyko przedwczesnej śmierci o 2%. Ciekawe jest to, że efekt ten jest niezależny od wieku, płci, miejsca zamieszkania, czy pochodzenia. Osoby, które ukończyły sześć lat szkoły podstawowej, mają o około 13% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci, podczas gdy u osób z wykształceniem średnim ryzyko to jest niższe o prawie 25%. Najlepszą sytuację obserwujemy u osób, których edukacja trwała 18 lat – w ich przypadku ryzyko przedwczesnej śmierci jest niższe o imponujące 34%.

Porównanie z innymi czynnikami zdrowotnymi

Badacze porównali wpływ 18-stu lat edukacji z korzyściami zdrowotnymi płynącymi ze spożywania odpowiedniej ilości warzyw. Z kolei brak edukacji porównali do ryzyka związanego z nadmiernym spożywaniem alkoholu lub paleniem tytoniu. Tym samym nauka okazuje się być nie tylko czynnikiem rozwojowym i ekonomicznym, ale również kluczowym elementem wpływającym na zdrowie.

Korzyści z edukacji dla seniorów

Interesującym odkryciem jest również to, że pozytywne efekty edukacji nie ograniczają się tylko do młodszych osób. Nawet osoby, które przekroczyły 70. rok życia, mogą czerpać korzyści ze swojej wcześniejszej edukacji. Działanie ochronne nauki nie maleje z wiekiem, co wcześniej było często mylnie zakładane.

Globalny wymiar edukacji

Mirza Balaj z Norwegian University of Science and Technology, współautorka badania, podkreśla globalny wymiar korzyści płynących z edukacji. Dostęp do lepszej i szerszej edukacji na całym świecie może nie tylko zmniejszyć nierówności, ale także ograniczyć śmiertelność. Edukacja otwiera drogę do lepszej pracy, wyższych dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej oraz zwiększenia zasobów społecznych i psychologicznych, które przyczyniają się do wydłużenia życia.

Wyeliminowanie luki edukacyjnej to wyzwanie globalne

Aby przełamać cykl ubóstwa i poprawić zdrowie populacji, konieczne jest międzynarodowe zaangażowanie w wyeliminowanie luki edukacyjnej. Inwestycje w edukację, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach, są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Naukowcy planują skoncentrować się w przyszłości na regionach takich jak Afryka Subsaharyjska i Afryka Północna, gdzie luki edukacyjne są szczególnie widoczne.

Najnowsze badanie dowodzi, że edukacja ma potężny wpływ na długowieczność, porównywalny z dobrze znanymi czynnikami zdrowotnymi. W świetle tych odkryć, inwestowanie w edukację staje się nie tylko kwestią rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim zdrowia publicznego. Zmniejszenie luki edukacyjnej na świecie może przynieść ogromne korzyści zdrowotne dla populacji globalnej, a międzynarodowe zaangażowanie w ten proces jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu.

Źródła:

  • https://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/9413160,sposob-na-dlugowiecznosc-naukowcy-potwierdzili-zaskakujacy-zwiazek.html
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas