Projekt Aging » Odkrywamy » Wyższy wiek biologiczny wywołany stresem można cofnąć!

Wyższy wiek biologiczny wywołany stresem można cofnąć!

Wyższy wiek biologiczny wywołany stresem można cofnąć!
Niedawne badania przeprowadzone przez zespół z Harvard University ujawniły znaczący wpływ stresu na wiek biologiczny człowieka, co rzuca nowe światło na zrozumienie procesów starzenia. Wiek biologiczny odzwierciedla akumulację uszkodzeń komórkowych, zmian fizjologicznych i utratę funkcji, które zachodzą z biegiem czasu. W badaniu zastosowano innowacyjne metody pomiaru wieku biologicznego, w tym zegary starzenia oparte na metylacji DNA, aby ocenić reakcję na różne formy stresu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Eksperyment z udziałem myszy i ludzi

W eksperymencie z udziałem ludzi i myszy naukowcy skupili się na stresie wywołanym przez ciężkie choroby, operacje chirurgiczne i ciążę. Zaobserwowano, że te wydarzenia życiowe prowadzą do zwiększenia wieku biologicznego. Na przykład, w przypadku osób poddawanych nagłym operacjom, stwierdzono, że ich wiek biologiczny wzrósł już następnego dnia po zabiegu, natomiast powrócił do normy w ciągu 4-7 dni. W przypadku ciąży, zarówno u myszy jak i u ludzi, zauważono podobne wzrosty wieku biologicznego w chwili porodu, które ustępowały po porodzie i rekonwalescencji.

Interesujące jest, że w przypadku ciężkiego COVID-19, również zauważono zmiany w wieku biologicznym, które były różne w zależności od płci i rodzaju leczenia. Szczególnie zauważalne było cofnięcie zwiększonego wieku biologicznego u osób leczonych tocilizumabem, lekiem immunosupresyjnym.

Te odkrycia sugerują, że wiek biologiczny jest bardziej plastyczny, niż wcześniej sądzono, a jego zmiany mogą być odwracalne po ustąpieniu stresu (to bardzo dobra wiadomość, w szczególności dla takich nerwowych osób jak ja). To wiedza, która otwiera nowe możliwości w zakresie nauk geriatrycznych, mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia w starszym wieku. Przyszłe badania mogą skoncentrować się na długoterminowych skutkach tych zmian i na poszukiwaniu sposobów minimalizowania np. negatywnego wpływu stresu na proces starzenia skóry.

Źródła:

  • https://www.nia.nih.gov/news/stress-induced-increases-biological-age-are-reversible
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze posty
Dołącz do nas